Chữ ký số NEWCA

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWCA

ü Hiện nay nhà cung cấp NEWCA đang thực hiện cấp bù thời hạn cho khách hàng. Quý khách cần gia hạn hoặc hỗ trợ cấp bù vui lòng liên hệ thông tin bên dưới.
ü NEWCA hỗ trợ tất cả các dịch vụ công trực tuyến: kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, một cửa, C/O, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, bộ y tế, sở kế hoạch đầu tư, khai hóa chất, ký email văn bản, chứng từ…
1. Báo giá đăng ký mới

Mô tả
1 năm
2 năm
3 năm
Giá dịch vụ
990.000
(tặng thêm 1 năm)
1.320.000
1.650.000
Báo giá bao gồm VAT & usb token

2.  Gia hạn chữ ký số NEW-CA.

Mô tả
1 năm
2 năm
3 năm
Giá dịch vụ
880.000
1.100.000
1.650.000
Cộng bù hạn cũ
Báo giá bao gồm VAT
Thông tin đăng ký và hỗ trợ:

Phòng chăm sóc khách hàng NEWCA

Hotline: 0912348816


Đăng nhận xét

نموذج الاتصال

DMCA.com Protection Status