Chữ ký số NEWCA


BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWCA

NEWCA- Chữ ký số giá rẻ
ü Hiện nay nhà cung cấp NEWCA đang thực hiện cấp bù thời hạn cho khách hàng. Quý khách cần gia hạn hoặc hỗ trợ cấp bù vui lòng liên hệ thông tin bên dưới.
ü NEWCA hỗ trợ tất cả các dịch vụ công trực tuyến: kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, một cửa, C/O, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, bộ y tế, sở kế hoạch đầu tư, khai hóa chất, ký email văn bản, chứng từ…
1. Dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới,  Chuyển đổi nhà đăng ký
Mô tả
1 năm
2 năm
3 năm
Mua mới – đối với khách hàng đăng ký kê khai lần đầu
Phí dịch vụ
1.161.000
1.991.000
2.328.000
Thiết bị USB
500.000
Tổng trước VAT
1.661.000
2.491.000
2.828.000
Thuế VAT (10%)
166.100
249.100
282.800
Tổng sau VAT
1.827.100
2.741.200
3.110.800
Khuyến mại
177.100
981.200
1.130.800
Thanh toán
1.650.000
1.760.000
1.980.000
2. Dành cho khách hàng gia hạn chữ ký số  NEWCA cho tổ chức
Mô tả
1 năm
2 năm
3 năm
Đối với khách hàng đang sử dụng chữ ký số
Phí dịch vụ
1.161.000
1.992.000
2.643.000
 Thuế VAT( 10%)
116.091
199.200
264.300
Tổng sau VAT
1.277.100
2.191.200
2.907.300
Khuyến mại
77.100
541.200
927.300
 Thanh toán
1.200.000
1.650.000
1.980.000


Thông tin đăng ký và hỗ trợ:

Phòng chăm sóc khách hàng NEWCA

Hotline: 09.6272.8668


0 nhận xét: