Bảo hiểm xã hội VNPT


PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
1 NĂM+6 THÁNG
2 NĂM +9 THÁNG
3 NĂM+12 THÁNG
4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100
550.000
880.000
1.045.000
1.320.000
≤ 1000
880.000
1.408.000
1.672.000
1.936.000
MAX
1.045.000
1.936.000
2.299.000
2.585.000
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%)


GÓI TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ + BHXH
GÓI DỊCH VỤ
THỜI GIAN

KHUYẾN MẠI

USB TOKEN
THÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động
1 năm
6 tháng550.000
1.870.000
2 năm
9 tháng
2.706.000
3 năm
12 tháng
3.080.000
Dưới 100 lao động
1 năm
6 tháng
2.134.000
2 năm
9 tháng
3.245.000
3 năm
12 tháng
3.570.600
100-1000 lao động
1 năm
6 tháng
2.447.500
2 năm
9 tháng
3.707.000
3 năm
12 tháng
4.158.000
Không giới hạn lượng lao động
1 năm
6 tháng
2.750.000
2 năm
9 tháng
4.208.600
3 năm
12 tháng
4.752.000

GIA HẠN GÓI TÍCH HỢP CHỮ KÝ SỐ+ BHXH
GÓI DỊCH VỤ
THỜI GIAN

KHUYẾN MẠI
THÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động
1 năm
6 tháng
1.320.000
2 năm
9 tháng
2.156.000
3 năm
12 tháng
2.530.000
Dưới 100 lao động
1 năm
6 tháng
1.584.000
2 năm
9 tháng
2.695.000
3 năm
12 tháng
3.020.600
100-1000 lao động
1 năm
6 tháng
1.897.500
2 năm
9 tháng
3.157.000
3 năm
12 tháng
3.608.000
Không giới hạn
1 năm
6 tháng
2.200.000
2 năm
9 tháng
3.658.600
3 năm
12 tháng
4.202.000

Thông tin đăng ký và hỗ trợ:

Phòng chăm sóc khách hàng doanh nghiệp

Hotline: 0912348816


Đăng nhận xét

نموذج الاتصال

DMCA.com Protection Status