Báo giá chữ ký số Easy CABÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA CHO DOANH NGHIỆP

GÓI DỊCH VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

4 NĂM

Gói đăng ký mới

990.000

1.320.000

1.430.000

1.760.000

Gói gia hạn

880.000

990.000

1.320.000

1.650.000

- Đã bao gồm thuế VAT (10%)

- Bù thời hạn gia hạn sơm

- Chữ ký số EASY-CA hỗ trợ khai: Thuế, hải quan, BHXH, C.O, ngân hàng, chứng khoán…


BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA CHO CÁ NHÂN

ĐỐI TƯỢNG

GÓI DỊCH VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

Cá nhân thường: Ký hồ sơ, văn bản, nội bộ, chuyển khoản ngân hàng cá nhân…

Gói đăng ký mới

450.000

750.000

820.000

Gói gia hạn

280.000

580.000

650.000

Cá nhân trong tổ chức: ký kho bạc, thêm chức danh, ký ngân hàng của tổ chức, hải quan…

Gói đăng ký mới

720.000

1.120.000

1.430.000

Gói gia hạn

550.000

950.000

1.250.000

- Đã bao gồm thuế VAT (10%)

- Bù thời hạn gia hạn sớm

Đăng nhận xét

نموذج الاتصال

DMCA.com Protection Status