eBHXH - Phần mềm bảo hiểm xã hội EFY-eBHXHBẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ IVAN-EFY

- Hỗ trợ tra cứu C12 trực tuyến
- Hỗ trợ lấy mã đơn vị BHXH và hướng dẫn tham gia BHXH lần đầu
- Tư vấn về chính sách pháp luật BHXH
- Chức năng trình ký khi sếp hoặc kế toán trưởng cầm CKS
- Sử dụng được với tất cả các loại chữ ký số


1 năm
2 năm
3 năm
Số lao động
1-100
Trên 100
1-100
Trên 100
1-100
Trên 100
Mã gói
1S
1B
2S
2B
3S
3B
Giá bán
650.000
1.800.000
1.200.000
2.800.000
1.500.000
3.200.000
Khuyến mại
590.000
1.500.000
980.000
2.400.000
1.280.000
2.700.000

Thông tin đăng ký và hỗ trợ:

Hotline: 091234.9197

Đăng nhận xét

نموذج الاتصال

DMCA.com Protection Status